„Odvjetničko društvo Horvat & Zebec & Bajsić Bogović“ j.t.d. počelo je svoj rad u pravnoj struci prvotno kao „Zajednički odvjetnički ured Tihomir Zebec i Kristijan Horvat“, osnovan još 2008. godine s ciljem pružanja kvalitetne i sveobuhvatne pravne pomoći u svrhu ostvarenja prava i interesa fizičkih i pravnih osoba. Tijekom godina su rast broja stranaka i širenje područja na kojem se pruža stručna pravna pomoć rezultirali osnivanjem Odvjetničkog društva, 2018. godine.

Članovi „Odvjetničkog društva Horvat & Zebec & Bajsić Bogović“ j.t.d. te radnici istog redovito sudjeluju na seminarima radi kontinuiranog usavršavanja. Time postižemo napredak u pružanju zastupanja kroz vrlo dinamičan i širok razvoj pravnih propisa u svim segmentima pravne struke.

Također, naši članovi kao registrirani izmiritelji, koji su prošli obuku za zastupnika u mirenju, strankama pomažu u bržem i efikasnijem rješavanju sporova. U postupku medijacije/mirenja, izmiritelj suprotstavljenim stranama pomaže uspostaviti konfliktom prekinutu komunikaciju, a kroz mogućnost iznošenja upravo onoga što je njima osobno važno te kroz međusobno razumijevanje razloga njihovih suprotnih stajališta o predmetu sukoba, sukobljene strane su u prilici postići rješenje i dogovor od zajedničkog interesa.

Zastupanje i u poslovima stranaka s inozemstvom

Posebno značajna prednost naših članova i radnika je raspolaganje vrlo dobrim znanjem stranih jezika, s time da je jedan odvjetnik odvjetničkog društva i sudski tumač za njemački jezik, što omogućuje obavljanje većeg dijela posla u sporovima s međunarodnim elementima na jednom mjestu - time se postiže nesmetano, efikasno i optimalno okruženje u pružanju usluga pravnog zastupanja stranaka iz inozemstva, kao i tuzemnim strankama koje u okviru svojih poslova sadrže i komunikaciju, odnosno poslove s inozemstvom.