Radno iskustvo:

 • 12.2000. - 14.04.2003. 
  - Sudački vježbenik-pripravnik (Općinski sud u Varaždinu)
 • 04.2003. - 10.10.2007. 
  - Sudski savjetnik (Općinski sud u Varaždinu)
 • 05.2006. - 01.11.2007.
  - Član Povjerenstva za osnivanje i obnovu zemljišne knjige za k. o. Kućan (Općinski sud u Varaždinu)
 • 11.2007. - 10.2008.
  - Sudac izmiritelj (Općinski sud u Varaždinu)
 • 09.2006. - 31.10.2007.
  - Povjerenik za mirenje (Općinski sud u Varaždinu)
 • 10.2007. - 01.05.2008.
  - Sudac (Općinski sud u Varaždinu)
 • 10.2008. - 2018.
  - Osnivač i član zajedničkog odvjetničkog ureda
 • 12.2018.
  - Osnivač/partner član uprave Odvjetničkog društva

Članstvo:

 • Hrvatska odvjetnička komora
 • Hrvatska udruga za mirenje
 • Hrvatsko njemačka trgovinsko gospodarska komora
 • ICC Hrvatska

Certifikati:

 • Certifikat Hrvatske udruge za mirenje: Osnovna obuka za izmiritelja
 • Certifikat Hrvatske udruge za mirenje: Zastupanje u medijaciji
 • Certifikat za intelektualno vlasništvo - WIPO
 • Global campus MOOC - Children Deprived of Liberty: Enacting the recommendations of the UN Global Study

Izdavaštvo:

 • Glavni urednik Priručnika pod nazivom „Stručni ispit pripravnika u osnovnom i srednjem školstvu“, a koji priručnik je zaveden pri Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu pod brojem: ISBN 953-97984-1-8
 • Stručni članak „Otkaz ugovora o radu radniku kao članu radničkog vijeća“ objavljen u listu „Informator“ br. 5522-5523 od 10. veljače 2007. godine

Konferencije i sudjelovanje u izbornim postupcima:

 • Potvrda o sudjelovanju na V. godišnjoj konferenciji za školsku medijaciju
 • predsjednik Izbornog povjerenstva grada Novog Marofa na izborima za predsjednika Republike Hrvatske,
 • predsjednik Izbornog povjerenstva na izborima za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Varaždina 2003. godine i 2007. godine
 • predsjednik Izbornog povjerenstva na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2005. godine – grad Novi Marof
 • član Izbornog povjerenstva na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2007. godine – grad Novi Marof.
 • Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse u 2004. godini (u organizaciji Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu), - Nekretnine u pravnom prometu,
 • Novi Zakon o obveznim odnosima (u organizaciji „Organizatora“ d.o.o., Zagreb),
 • Novi Zakon o obveznim odnosima (u organizaciji Zbora Hrvatske odvjetničke komore Varaždinske županije i Općinskog suda u Varaždinu),
 • Radionice pilot-projekta sa sadržajem koji se odnosi na efikasnost i poboljšanje u vođenju i dovršenju parničnog postupka,
 • Radionice u svezi novina Zakona o radu i Obiteljskog zakona
 • Odgovornost za štetu novi Zakon o obveznim odnosima (u organizaciji Županijskog suda u Varaždinu),
 • Radionica na temu ovrha - novi Ovršni zakon (u organizaciji Pravosudne akademije),
 • Radionica na temu priprema i vođenje glavne rasprave u građanskim predmetima (u organizaciji Pravosudne akademije)
 • Radionica na temu tehnika izrade prvostupanjskih presuda u građanskim predmetima (u organizaciji Pravosudne akademije)
 • Seminar u sklopu projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (u organizaciji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Sektora za zemljišnoknjižno pravo)
 • Seminar na temu Mirenje pri sudovima (u organizaciji Trgovačkog suda u Zagrebu u suradnji s Pravosudnom akademijom)
 • Predavanje „Primjena odredbi Ovršnog zakona, posebno o sudjelovanju javnih bilježnika u provedbi ovrhe" (u organizaciji Hrvatske javnobilježničke komore, Županijskog suda u Varaždinu i Općinskog suda u Varaždinu),
 • Radionica na temu otkaz ugovora o radu (u organizaciji Pravosudne akademije),
  Regionalni seminar o ljudskim pravima za pravnike; „Pravo na mirno uživanje imovine/ ekonomska, socijalna i kultura prava“.