Radno iskustvo:

 • 07. 2001. - 30. 04. 2004.
  - sudački vježbenik (Općinski sud u Varaždinu)
 • 06. 2004. - 10. 10. 2007.
  - sudski savjetnik (Općinski sud u Varaždinu)
 • 09. 2006. -
  - povjerenik za mirenje (Općinski sud u Varaždinu)
 • 05. 2006. -
  - član Povjerenstva za osnivanje i obnovu zemljišne knjige za k. o. Kućan (Općinski sud u Varaždinu)
 • 10. 2007. - 01. 05. 2008.
  - sudac (Općinski sud u Varaždinu)
 • 10. 2008. - 2018.
  - osnivač i član zajedničkog odvjetničkog ureda
 • 12. 2018.
  - osnivač/partner/ član uprave „Odvjetničkog društva Horvat & Zebec & Bajsić Bogović“ j.t.d.

Članstvo:

 • Hrvatska odvjetnička komora
 • Hrvatska udruga za mirenje
 • Hrvatsko njemačka gospodarska komora
 • ICC Hrvatska

Certifikati:

 • Certifikat Hrvatske udruge za mirenje: Osnovna obuka za izmiritelja
 • Certifikat Hrvatske udruge za mirenje: Zastupanje u medijaciji

Izdavaštvo:

 • Urednik i koautor Priručnika pod nazivom „Stručni ispit pripravnika u osnovnom i srednjem školstvu“, a koji priručnik je zaveden pri Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu pod brojem: ISBN 953-97984-1-8
 • Izrada izmjena i dopuna gore navedenog priručnika

Konferencije, seminari, radionice, ostalo:

 • potvrda o sudjelovanju na V. godišnjoj konferenciji za školsku medijaciju,
 • Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse u 2004. godini (u organizaciji Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu), - Nekretnine u pravnom prometu,
 • Novi Zakon o obveznim odnosima (u organizaciji „Organizatora“ d.o.o., Zagreb),
 • Novi Zakon o obveznim odnosima (u organizaciji Zbora Hrvatske odvjetničke komore Varaždinske županije i Općinskog suda u Varaždinu),
 • Radionice pilot-projekta sa sadržajem koji se odnosi na efikasnost i poboljšanje u vođenju i dovršenju parničnog postupka, 
 • Radionice u svezi novina Zakona o radu i Obiteljskog zakona
 • Odgovornost za štetu novi Zakon o obveznim odnosima (u organizaciji Županijskog suda u Varaždinu),
 • Radionica na temu ovrha - novi Ovršni zakon (u organizaciji Pravosudne akademije),
 • Radionica na temu priprema i vođenje glavne rasprave u građanskim predmetima (u organizaciji Pravosudne akademije)
 • Radionica na temu tehnika izrade prvostupanjskih presuda u građanskim predmetima (u organizaciji Pravosudne akademije)
 • Seminar u sklopu projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (u organizaciji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Sektora za zemljišnoknjižno pravo)
 • Seminar na temu Mirenje pri sudovima (u organizaciji Trgovačkog suda u Zagrebu u suradnji s Pravosudnom akademijom)
 • Predavanje „Primjena odredbi Ovršnog zakona, posebno o sudjelovanju javnih bilježnika u provedbi ovrhe" (u organizaciji Hrvatske javnobilježničke komore, Županijskog suda u Varaždinu i Općinskog suda u Varaždinu),
 • Radionica na temu otkaz ugovora o radu (u organizaciji Pravosudne akademije),
 • Regionalni seminar o ljudskim pravima za pravnike; „Pravo na mirno uživanje imovine/ ekonomska, socijalna i kultura prava“.